12-ти декември (събота)

16:00 ч. Дискусия по повод филма „Женско удоволствие” със Светла Баева и Рая Раева, авторки на илюстрирана книга за сексуално образование за момичета.