София Документал и Балканският документален център присъдиха тазгодишните си награди