Конкурсна програма за най-добър филм от жена режисьор и рекорден брой международни гости.