„Бъди моят глас“ Виж трейлър

„Бъди моят глас“

Селекция "Свобода на мисълта" в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в България

Швеция/САЩ, 2021
Режисьор: Нахид Персон

Журналистката и активистка Масих Алинеджад има 4,5 мили-
она последователи в Instagram, след като призовава в социал-
ните медии иранските жени да се бунтуват срещу принудител-
ното носене на хиджаб. Нейният призив за действие пре-
раства в един от най-големите актове на гражданско непод-
чинение в историята на Иран. Нещо, което кара режима от-
чаяно да затегне хватката си, за да си възвърне контрола над
обществото.

Линк към филма ще бъде достъпен от 9 декември

Трейлър