Всяка една минута (2021)

Режисьор: Ерика Хникова, 80 минути, Чехия

Михал и Ленка са фанатични привърженици на философията за отглеждане на деца, известна като Камеведа — превръщането на всеки един момент във време за „трениране“ както физически, така и интелектуално. Не че Ленка и Михал отглеждат непокорно дете; Мишко е доста образцово момче, продукт на свръхотдадеността на своите родители, които твърдо вярват, че отглеждането на деца е наука — измерима в статистики, класации и златни звезди.

24.09, 17:00, Чешки център

Купи билет