„Помирение“ Виж трейлър

„Помирение“

Носител на голямата награда на София ДокуМентал 2021

Словения, 2021
Режисьор: Мария Задар

19-годишно момиче е убито в жестока семейна вражда в албански-
те планини. Баща є е разкъсван от натиска на местен духовник и председател на неправителствена организация от столицата не само да прости на затворения убиец и семейството му като християнин, но и да се помири с тях. Трогателен и проницателен разказ за едно патриархално общество, уловено между миналото и несигурното настояще.

Линк към филма ще бъде достъпен на 9 декември

Трейлър