19-ти септември

Кино „ Одеон“

18:00 Виж какво направих заради теб

Чешки център

19:00 Да удариш джакпота

Дом на киното

18:30 Ла Сингла

Ларго (кино под куполите)

20:00 На сауна по сестрински