20-ти септември

Кино „Одеон“

20:30 На сауна по сестрински

Дом на киното

18:30 Между две революции

Ларго (под куполите)

20:00 Кралица на порното